Els utillatges magnètics i les bases magnètiques són accessoris que faciliten el muntatge de peces metàl·liques de base ferrítica. Tenen distinatas formes per facilitar la feina mentre mantenen l’estructura concorde al muntatge final desitjat, sostenint peces de forma còmoda mentre es treballa. Són molt utilitzades en treballs de soldadura (anomenades també posicionadors de soldadura), en tallers de mecanitzats (plats magnètics) i en muntatges industrials en general.