Rodaments i coixinets, casquets de bronze sinteritzat amb i sense valona, discos de fricció permaglide, eixos estriats, ròtules, etc. Rodaments radials, axials, de diverses línies de boles, corones d’agulles, de rodets, suports per a rodaments, sistemes de guiat lineal, etc.