Productes químics de múltiples aplicacions: fluids per deformació de metalls, netejajuntes (Gasket remover), netejadors i desgreixants, antiprojeccions de soldadura, detectors de fuites, antilliscant de corretges, Densolina, Beslux, Foodkleen, neteja escumes, detector d’esquerdes, anticorrosius, ‘Aflojatodo’ , etc.