Juntes tòriques, paper oliat i cartró per a juntes, juntes de fibra, juntes de goma per racoreria, juntes per a desguassos, juntes per brides, juntes d’alumini, juntes de mitja canya, passafils, segells mecànics, juntes de coure, juntes d’alumini, etc.