Les solucions d’emmagatzematge avui dia són una estructura dinàmica que ajuda a les empreses a oferir un millor servei i suport a l’estructura funcional d’una companyia, comercial o industrial, amb els avantatges que ofereix en termes comercials i logístics. La custòdia, control i proveïment de materials i productes s’exerceix gràcies a les solucions en emmagatzematge. Ofereix a més suport al servei de vendes, control d’estocs, i planificació de compres i accions comercials.