Eines de tall per a la mecanització de materials, broques de diamant, maduixes, mascles, plaquetes de tall, eines per avellanat, fresat, roscat, escariadors, etc. Tot tipus de materials, dureses i treballs especialitzats en matèria de tall.