Ancoratges lleugers amb cap de cargol, espàrrec, ganxo o argolla, ancoratges d’anell expansible, per a parets buides, ancoratges per a grans càrregues, ancoratges químics, tacs de plàstic tipus Fischer, tacs de bolcada o ‘angelets’, claus d’impulsió a pólvora, Buteroles, etc.