Vernissos

El vernís és un component químic líquid que s’aplica sobre superfícies que necessiten  protecció. Normalment s’aplica sobre les pintures, fustes i altres superfícies, amb

Vernissos