Utillatges

Tot tipus d’utillatges industrials per millorar qualsevol tasca o activitat al taller, procés de fabricació, muntatge, i reparació. Brides de fixació regulables, falques dentats,

Utillatges
Utillatges magnètics

Els utillatges magnètics i les bases magnètiques són accessoris que faciliten el muntatge de peces metàl·liques de base ferrítica. Tenen distinatas formes per facilitar

Utillatges magnètics