Utillatges magnètics

Els utillatges magnètics i les bases magnètiques són accessoris que faciliten el muntatge de peces metàl·liques de base ferrítica. Tenen distinatas formes per facilitar

Utillatges magnètics