Rodaments i coixinets

Rodaments i coixinets, casquets de bronze sinteritzat amb i sense valona, discos de fricció permaglide, eixos estriats, ròtules, etc. Rodaments radials, axials, de diverses

Rodaments i coixinets