Pneumàtica

La pneumàtica és l’ús d’aire comprimit com a mode de transmissió de l’energia necessària per moure i fer funcionar mecanismes. L’aire és un altament

Pneumàtica