Pintures

Tot tipus de pintures i gamma de colors per a qualsevol treball de pintat, acabats, protecció, treballs de pintor, esmalts professionals, pigments en pols,

Pintures
Imprimacions i recobriments

Les imprimacions i els recobriments serveixen per preparar superfícies que es van a pintar; això té diversos beneficis, entre els quals es busca principalment

Pintures
Vernissos

El vernís és un component químic líquid que s’aplica sobre superfícies que necessiten  protecció. Normalment s’aplica sobre les pintures, fustes i altres superfícies, amb

Vernissos