Matrisseria

La matriceria és una branca de la mecànica que estudia i desenvolupa les tècniques de fabricació d’utillatges adequats per obtenir peces en sèrie, generalment

Matrisseria