Matèries primeres

Barra i dolla de bronze, llautó, ferro, acer inoxidable, estany, niló, PVC, planxes de metall, diversos diàmetres i gruixos. Sacs de terra, pòrtland, ciments,

Matèries Primeres