Material de soldadura

Material de soldadura: soldadors elèctrics, bufadors d’acetilè, màscares, consumibles (electrodes, pasta de soldador, fil d’estany, etc.) i accessoris.

Materials de soldadura