Mànecs

Mànecs per a martells, aixades, pics, testos, malls, ratrillos, legonas, escombres, pales, etc. mànecs de fusta, plàstic i fibra, amb ull rodó o ovalat.

Mànecs