Lubricants

Els lubricants són una substància que redueixen la fricció i desgast entre dues superfícies que es toquen. Serveixen a més per a reduir la

Productes Químics