Imprimacions i recobriments

Les imprimacions i els recobriments serveixen per preparar superfícies que es van a pintar; això té diversos beneficis, entre els quals es busca principalment

Pintures