Imans

Bases magnètiques cilíndriques amb i sense forat, imants permanents metàl·lics, imants ceràmics, imants de neodimi, ferrítics, terres rares, imants de botó per a senyalització,

Imans
Utillatges magnètics

Els utillatges magnètics i les bases magnètiques són accessoris que faciliten el muntatge de peces metàl·liques de base ferrítica. Tenen distinatas formes per facilitar

Utillatges magnètics