Gomes

Rotllos i planxes de goma, silicona, làtex natural i sintètic, goma esponjosa, vitón, substituts de l’amiant (fibra de vidre, fibres ceràmiques, Inconel), planxes i

Gomes