Ancoratges i Fixacions

Ancoratges lleugers amb cap de cargol, espàrrec, ganxo o argolla, ancoratges d’anell expansible, per a parets buides, ancoratges per a grans càrregues, ancoratges químics,

Ancoratges i fixacions